Wall Pieces

Horizon White Horizon White
Karin Schösser

Horizon White - Glazed Ceramics - 2000 - 30 x 100 x 10 cm